Riviersterretje

Syntrichia latifolia


© Norbert Stapper

Ecologie & verspreiding
Syntrichia latifolia wordt gevonden op sterk belichte vrijstaande bomen, zoals wilgen, en op gesteente in 's winters geinundeerde uiterwaarden langs de grote rivieren. In mindere mate wordt de soort ook gevonden langs kleinere riviertjes, beekjes en andere wateren. Daarnaast is het mos gevonden op afwijkende plaatsen zoals in een vlierstruweel in de zeereep ten zuiden van IJmuiden en op een beschaduwd asfaltpad in Rotterdam. Het kaartje geeft een goed beeld van de potentiële verspreiding van Syntrichia latifolia. Door goed zoeken kan Syntrichia latifolia nog gevonden worden in vrijwel alle slecht tot matig onderzochte atlasblokken in het rivierengebied, zoals langs de Maas. In andere delen van het land kan de soort sporadisch gevonden worden op bijv. hout en gesteente in de oeverzone van allerlei watertjes. Riviersterretje is goed te herkennen aan de verspreid op de bovenzijde van de bladschijf -niet op de vrijwel nooit uittredende nerf- voorkomende afgeronde broedkorrels.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website