Langhalsmos

Trematodon ambiguus


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Tot voor kort werd Trematodon ambiguus in ons land als uitgestorven beschouwd. Het was slechts bekend van één vondst uit 1855. Sedert 1992 is Trematodon ambiguus echter weer op diverse plaatsen gevonden. Het gaat daarbij vrijwel altijd om plekken waar ten behoeve van natuurontwikkeling de voedselrijke bovenlaag is afgegraven. De soort groeit hier vooral op kaal, meestal enigszins leemhoudend zand dat door toevoer van al dan niet lokaal grondwater 's zomers niet uitdroogt. Het voorkomen op dit soort standplaatsen is echter maar tijdelijk. Alhoewel er ogenschijnlijk weinig in de vegetatie is veranderd en er nog steeds voldoende kale, vochtige plekken zijn is Trematodon ambiguus vrijwel altijd na twee of drie jaar weer verdwenen. De trefkans lijkt dan ook het grootst in de eerste drie jaar na afplaggen.
Familie: Bruchiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: humus
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website