Stijf kroesmos

Ulota coarctata


© Cris Hesse

Ecologie & verspreiding
Ulota coarctata was sinds 1906 lange tijd niet meer gevonden. Vanaf 1984 is deze fraaie soort weer op enkele plekken gevonden in wilgen- en populierenbossen. Het betreft in de meeste gevallen vestigingen van een enkel polletje op een enkele boom. In de Biesbosch bevond zich tijdelijk een bescheiden populatie. In de loop der jaren is de soort hier op ca. 40 wilgen gevonden. In enkele soortenrijke, jonge griendbossen (met pollen op diverse, dicht bij elkaar staande bomen) had de soort zich vermoedelijk lokaal uitgebreid na een eerste vestiging. Na 1994 is Ulota coarctata niet meer in de Biesbosch waargenomen, waarschijnlijk door het verdwijnen van geschikte, jonge (ca. 15 jaar oude) verwilderingsstadia van wilgengrienden. Van een bestendige hervestiging van Ulota coarctata in Nederland lijkt nog geen sprake. Maar zijn alle vochtige wilgenbossen in natuurontwikkelingsgebieden al goed doorzocht? Met enige ervaring is de soort (droog) ook vegetatief te herkennen. Verdacht zijn onregelmatig groeiende polletjes, met kruipende, weinig gekroesde stengels. Controleer de pollen een jaar later op kapsels, ook om Ulota drummondii uit te sluiten!
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: schors
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website