Broedkroesmos

Ulota phyllantha


© Dick Haaksma

Ecologie & verspreiding
Ulota phyllantha was voorheen vrijwel beperkt tot kustgebieden. Sinds het eind van de 20ste eeuw breidt deze soort zich sterk uit, zodat zij nu ook in het binnenland op talrijke plaatsen is aan te treffen. Het mos groeit vooral op stammen, takken en dood hout van bomen en struiken met een mineraalrijke schors, met name op Iepen, Wilgen, Populieren en Vlieren. Af en toe wordt Broedkroesmos op steen gevonden. Langs de kust kan de zoute zeewind een bron van mineralen zijn. Mogelijk wordt deze soort, die vaak op wegbomen groeit, begunstigd door een hoge concentratie fijn stof (afkomstig van verkeer en industrie). Ook zou het kunnen profiteren van ammoniak uit de landbouw. Ulota phyllantha wordt niet licht over het hoofd gezien. De standplaats bevindt zich vaak omstreeks ooghoogte en deze soort behoort tot de meest onmiskenbare topkapselmossen dank zij de altijd wel aanwezige broedkorrels.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website