Staafjesiepenmos

Zygodon conoideus


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Zygodon conoideus wordt vooral aangetroffen op bomen met een voedselrijke schors zoals Wilg, Populier, Vlier en ook wel jonge Eik, vaak op luchtvochtige plaatsen. Op Beuk prefereert de soort voedselrijke bastwonden. Voor 1985 is Zygodon conoideus zeer zelden verzameld. Sindsdien lijkt de soort zich sterk uit te breiden en momenteel is de soort vrij zeldzaam door het hele land. Zygodon conoideus is een atlantische soort en kan geprofiteerd hebben van de recente reeks milde winters. Soorten van het geslacht Zygodon worden meestal pas thuis op naam gebracht na microscopische controle van de broedkorrels. De meestal donkergroene kleur en de rechte, relatief brede bladen zijn vrij betrouwbare kenmerken in het veld.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: schors
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website