Zygodon viridissimus var. viridissimus


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Zygodon viridissimus var. viridissimus is vrij algemeen op bomen met een rijke schors en wordt ook veel op steen (baksteen en beton) aangetroffen. Sporenkapsels zijn bij deze tweehuizige variëteit zeldzaam, wellicht door lokaal ongunstige ecologische omstandigheden, maar waarschijnlijk vaak ook door het clonaal voorkomen van eenslachtige populaties. De mannetjes zullen de vrouwtjes dikwijls niet kunnen bereiken. In de directe omgeving van sporulerende populaties is de kans relatief groot dat beide geslachten op korte afstand van elkaar blijven voorkomen en dat hernieuwde sporenkapselvorming mogelijk blijft. Als je ooit het geluk hebt de variëteit met kapsels te vinden, zou je een populatie-onderzoekje kunnen starten. Dat kan bijvoorbeeld door over langere tijd in de directe omgeving nauwkeurig de vorming van sporenkapsels te monitoren. Tot op welke afstand van een sporenbron ontwikkelen zich nieuwe populaties met sporenkapsels? Waarschijnlijk is dat niet ver.
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website