Zonneknikmos

Bryum torquescens


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
De submediterraan-subatlantische Bryum torquescens houdt van een stenig, kalkrijk en geëxponeerd substraat en is vanouds bekend van enkele kalkgraslanden in Zuid-Limburg. De eerste vondst dateert van 1869 van de Sint Pietersberg waar het nog steeds mooi ontwikkeld voorkomt. Bryum torquescens is na 1980 in Zuid-Limburg gevonden op de Kunderberg, het Hoefijzer bij Bemelen, de spoorweginsnijding bij Wylre en op de Sint Pietersberg. Begeleidende soorten zijn o.a. Microbryum curvicolle, Plagiomnium rostratum, Pseudocrossidium revolutum en Weissia brachycarpa. In 1982 is het ook gevonden op een op het zuiden geëxponeerd bakstenen muurtje in de bandijk van de Rijn bij Rhenen. Alle Bryum capillare op kalk- en zonrijke standplaatsen moet kritisch worden bekeken. In de kalkrijke duinen is vooralsnog geen Zonneknikmos gevonden maar het is hier wel te verwachten. De soort is synoecisch en vormt meestal kapsels; in niet-kapselende populaties zijn altijd wel gametoeciën te vinden. De blaadjes zijn in droge toestand meestal minder spiraalvormig ingedraad dan bij de nauw verwante Bryum capillare.
Familie: Bryaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: gruis en steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website