Veenkortsteeltje

Pleuridium palustre


Ecologie & verspreiding
Pleuridium palustre is een pionier op zure, venige zandgrond en op lemig zand. Het is te vinden op greppelkanten, oevers van poelen, langs paden en dergelijke. Daarnaast is het eenmaal gevonden langs een uitgebaggerde sloot, wellicht komt deze efemere soort meer voor op dit soort tijdelijke habitats. Pleuridium palustre is een zeer zeldzame soort die zo nu en dan eens gevonden wordt. Recent is het alleen bekend van een uitgebaggerde sloot te Middachten bij De Steeg en enkele locaties rondom Eindhoven. Pleuridium palustre is gemakkelijk te verwisselen met Pseudephemerum nitidum, Pleuridium subulatum en steriel materiaal tevens met diverse andere kleine mosjes. Voor een betrouwbare determinatie zijn volgroeide sporenkapsels dan ook noodzakelijk. Planten met rijpe sporenkapsels zijn in de voorzomer te vinden.
Familie: Ditrichaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: humus
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website