Zandhaarmos

Polytrichum juniperinum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Polytrichum juniperinum is in het veld altijd met zekerheid te herkennen. Behalve in kleigebieden is Polytrichum juniperinum overal algemeen. Helaas vertoont het verspreidingskaartje vele witte vlekken in gebieden waar de soort ongetwijfeld aanwezig is. Binnen Polytrichum juniperinum worden twee variëteiten onderscheiden: var. affine en var. juniperinum. De eerste komt in natte milieus voor, de tweede in droge. De variëteiten worden nog weinig onderscheiden waardoor de verspreidingskaartjes van var. affine en var. juniperinum zeer incompleet zijn. Het is zeer gewenst om aanwezig herbariummateriaal nog eens te controleren en de correcte variëteit door te geven!
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website