Broekbosveenmos

Sphagnum centrale


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding

Ecologie

Sphagnum centrale is een boreale veenmossoort die vooral in natte bossen met zachte loofhoutsoorten voorkomt, ook wel in open naaldbos of overgangsvenen met dwergstruiken. De Nederlandse vondst past hier goed in: een open Elzenbroek in het laagveengebied.

Verspreiding

In Nederland is Sphagnum centrale slechts één keer gevonden: in 2001 vond Ad Bouman deze soort in de Stichts Ankeveense plassen in een pas afgezet veenmosrijk Elzenbroekbos. Bij latere bezoeken is de soort niet meer terug gevonden.

Ook in de ons omringende landen gaat het om een zeldzame soort in het laagland. In de Alpen en vooral in Scandinavië en de Baltische staten is deze circumboreale soort algemeen.

Summary

Sphagnum centrale is found only once (2001) in The Netherlands in the Loosdrecht area. Its occurrence in an Alder peat forest corresponds to its habitat preference in boreal areas.

Familie: Sphagnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website