Smalbladig veenmos

Sphagnum angustifolium


© Klaas van der Veen

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Sphagnum angustifolium groeit in Nederland in Veenmos- en Zeggenrijk Wilgen- of Berkenbroekbos. Ook in Duitsland is dit meestal het geval, maar daar zijn ook vondsten uit goed ontwikkeld hoogveen en laagveen bekend (Hölzer, 2010). Doorgaans groeit Sphagnum angustifolium op plaatsen met minder extreem zuur en wat mineraalrijker water dan bijvoorbeeld Sphagnum fallax. De soort komt elders niet alleen in zuivere bestanden voor maar vaak als losse planten tussen andere Veenmossen zoals Sphagnum magellanicum, S. fuscum of S. fallax, maar vaak iets droger dan deze laatste.

Verspreiding
In Nederland is Sphagnum angustifolium slechts zes keer gevonden, één keer in de Weerribben (1995), twee keer in midden Friesland (in 1926 in de Boornbergumer petten en in 1994 in het Koningsdiepgebied) en op drie locaties in het Naardermeer (2002 en 2009). Sphagnum angustifolium geldt als een boreaal-continentale soort hetgeen naast de slechte herkenbaarheid het beperkte voorkomen in ons land kan verklaren.

Summary
Sphagnum angustifolium is a rare species in The Netherlands that has been found in broad-leaved peat forests, mainly in the fen areas
Familie: Sphagnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website