Klein spitsmos

Cirriphyllum flotowianum


Ecologie & verspreiding
Cirriphyllum flotowianum groeit op kalkrijke beschaduwde rotsen. Deze soort is slechts bekend van één enkele vondst van meer dan een eeuw geleden op een beschaduwde mergelrots bij Geulhem in Zuid-Limburg. Klein spitsmos is een soort met een subcontinentaal gematigd areaal in Europa. Nederland bevindt zich aan de rand van het verspreidingsgebied en het betreft waarschijnlijk een incidenteel voorkomen. Een goede complete inventarisatie van de mergelrotsen in Zuid-Limburg heeft echter nooit plaatsgevonden. Bovendien kan deze soort bij oppervlakkig bekijken worden versleten als Penseeldikkopmos. Een nieuwe vondst van deze soort is dan ook niet uitgesloten.
Groep: Bladmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Substraatvoorkeur: steen
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website