Hakige bisschopsmuts

Racomitrium canescens var. intermedium


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Racomitrium canescens var. intermedium komt o.a. voor in zandverstuivingen, in open heide en soms op steen. Vermoedelijk was dit taxon in de eerste helft van de 20ste eeuw veel algemener dan var. ericoides. Vrij zeker is dat R. canescens var. intermedium in het binnenland echter overal sterk is afgenomen. Eind jaren tachtig werd var. intermedium nog aangetroffen in een tiental beschut gelegen zandverstuivingen in dennenbossen in de driehoek Amersfoort-Zeist-Doorn. In een grote zandverstuiving aan de rand van Maarn besloegen de vegetaties vele tientallen vierkante meters. In veel gevallen groeide Racomitrium canescens var. intermedium in gezelschap van Racomitrium lanuginosum. Ook in 2006 is de soort nog gevonden op de Utrechtse Heuvelrug. In de duinen wordt var. intermedium incidenteel aangetroffen. Waarschijnlijk liggen thans echter op de Waddeneilanden, vooral in schrale duingraslandvegetaties, nog de beste kansen om deze variëteit aan te treffen. Om de bij var. ericoides al aangegeven redenen zijn ook van var. intermedium alleen de opgaven vanaf 1980 in het kaartje opgenomen en zijn de (slechts enkele!) oudere opgaven toegevoegd aan het kaartje van R. canescens s.l. Var. intermedium wordt ook wel als aparte soort opgevat: Racomitrium elongatum Frisv. met als Nederlandse naam Hakige bisschopsmuts.
Familie: Grimmiaceae
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: grof zand en gruis
Controle: microscopische determinatie
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website