Kruipend kroesmos

Ulota drummondii


© Dick Haaksma

Ecologie & verspreiding
Ecologie
In Nederland is Ulota drummondii gevonden op een tak van een Schietwilg in een spontaan wilgenbos (Flevoland) en een jonge verwilderde griend (Biesbosch, met U. bruchii) en op Grauwe wilg in een broekbos (Valkenswaard). In het buitenland, bijv. in Schotland, komt U. drummondii behalve op (Bos-)Wilg, ook voor op takken en twijgen van bomen met een relatief hardere, zuurdere schors zoals Els, Berk, Hazelnoot en Lijsterbes, vaak in neerslagrijke gebieden langs de kust.

Verspreiding
Ulota drummondii lijkt nog geen vaste voet aan de grond te krijgen in Nederland. In 1985 is zij voor het eerst verzameld in het Oostvaardersplassengebied in Zuidelijk-Flevoland, daarna in 1990 (en 1991) in de Dordtse Biesbosch. De derde en laatste vondst dateert alweer uit 2002 nabij Valkenswaard. In alle gevallen gaat het slechts om het voorkomen van één plukje op één boom. Recente vindplaatsen zijn niet meer bekend. Opgaven uit de Wieden uit 1991 hebben betrekking op materiaal van Ulota coarctata en U. bruchii.
Ulota drummondii is een noordelijk-suboceanische-montane soort. In West Europa is zij vooral algemeen in Schotland en Noorwegen. In België is deze Ulota nog niet gevonden, in Duitsland bestaan er enkele oude opgaven uit o.a. de Harz en het Sauerland.

Summary
In the Netherlands three scattered records of Ulota drummondii exist. Plants, gathered between 1985 and 2002 were found on Salix alba and S. cinerea.
Groep: Bladmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: schors
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website