Strodakmos

Leptodontium gemmascens


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding

Ecologie

Leptodontium gemmascens is gevonden in vochtige, vergraste heide (twee locaties) en op een sterk vergaan en beschaduwd rieten dak. De overeenkomst tussen beide standplaatsen is gelegen in het organische materiaal waarop Leptodontium gemmascens groeit: half verteerd gras van grote pollen Bochtige smele en Pijpenstrootje en op half verteerd Riet. Op de heide is Aulacomnium androgynum een begeleidende soort. In het Montferland is ook Leptodontium flexifolium van de partij, net als op het rieten dak in de Betuwe. Daar groeit L. gemmascens als verspreide stengeltjes in grote pollen L. flexifolium.

Verspreiding

Leptodontium gemmascens werd voor het eerst gevonden in 1994 in de Gasterse duinen in Noord-Drenthe (in 2005 nog aanwezig). Daarna volgde een vondst in Montferland (2001) en in Neerijnen in de Betuwe (2005). L. gemmascens staat te boek als een zeer zeldzame, gematigd Atlantische soort, bekend uit Frankrijk, Engeland en Denemarken. De Nederlandse vondsten én enkele recente vondsten in Duitsland doen een uitbreiding van het areaal in continentale richting vermoeden.

Summary

Leptodontium gemmascens is a very rare species found on decaying grasses and thatch.

Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: humus
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website