Kribbenachterlichtmos

Schistidium platyphyllum


© Hans Meijer

Ecologie & verspreiding
Schistidium platyphyllum komt voor op steen en soms op boomvoeten boven het gemiddelde waterpeil langs rivieren met basenrijk water. Bij hoogwater staan de groeiplaatsen onder water maar in de zonering groeit deze soort gemiddeld iets hoger dan kribbenmossen (Cinclidotus). Het mos is vooral bekend van de grote rivieren en vandaar soms uitstralend in afgesloten zeearmen. Langs de Maas in Limburg lijkt S. platyphyllum opvallend schaars, maar gerichte inventarisatie zal moeten uitmaken of dit daadwerkelijk zo is. In het verleden werd deze soort niet apart onderscheiden van Schistidium rivulare en onder deze laatste naam samengenomen. Vrijwel al het Nederlandse materiaal onder deze naam blijkt echter te behoren tot de breedbladige Schistidium platyphyllum. Schistidium platyphyllum verschilt onder andere van S. rivulare door de minder dikwandige kapselwandcellen, de kortere en naar verhouding bredere bladeren, kortere omwindselbladeren en de bij de bovenste bladeren vaak aanwezige hyaline cellen aan de bladpunt.
Familie: Grimmiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Stenige oever
Substraatvoorkeur: steen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website