Beekachterlichtmos

Schistidium rivulare


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Schistidium rivulare groeit op stenen en boomvoeten boven het gemiddeld waterpeil langs beken met meestal zuur tot neutraal water. Het is een boreaal-montane soort die onder andere voorkomt in de Ardennen. In Nederland bleken echter vrijwel alle onder deze naam verzamelde collecties te behoren tot de pas recent als soort in Europa onderscheiden Schistidium platyphyllum. Bij een eerdere revisie (Touw & Rubers, 1989) kon al onderscheid worden gemaakt in een breedbladige en een zeer zeldzame smalbladige vorm. Bij revisie van de vondsten van deze smalbladige vormen voor deze atlas bleek er uiteindelijk maar één vondst van Schistidium rivulare te zijn. Deze was afkomstig uit 1977 van een krib in de Rijn bij Renkum. De soort staat daarmee voorlopig als onbestendig te boek. Gericht zoeken naar Achterlichtmossen in het rivierengebied is gewenst om duidelijk te maken of dit beeld klopt. Vrijwel glashaarloze vormen van Schistidium crassipilum of S. apocarpum kunnen tot verwarring met S. rivulare leiden. Beekachterlichtmos heeft echter bredere kortere kapsels, die minder bedekt worden door de kortere omwindselbladeren.
Familie: Grimmiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Stenige oever
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website