Vloedschedemos

Timmia megapolitana


© Arno van der Pluijm

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Het Vloedschedemos komt in de Biesbosch voor op tweemaal daags overspoelde, modderige boomvoeten van Duitse dot en Schietwilg en op takken en dood hout op de bodem in oude verwilderde zoetwatergetijde-grienden. Als begeleiders kunnen ondermeer worden genoemd Calliergonella cuspidata, Plagiomnium ellipticum, Fissidens taxifolius, F. gymnandrus, Brachythecium mildeanum, Amblystegium varium, Leptodyctium riparium, Marchantia polymorpha, Lunularia cruciata en het Nopjeswier, Vaucheria sp. Ook de recente vondst in Engeland betreft een zoetwatergetijdemilieu, met vergelijkbare begeleidende soorten. Op de vroegere groeiplaatsen in Europa is deze Timmia ook in kalkrijke hooilandmoerassen en op mergelhellingen gevonden.

Verspreiding
Timmia megapolitana is in 1992 voor het eerst gevonden in de Sliedrechtse Biesbosch. De soort komt hier anno 2010 nog steeds voor, met twee grote, vitale deelpopulaties in de Ottergriend en de Sterlinggriend. In Europa is Timmia megapolitana in de 19e en begin 20e eeuw enkele malen gevonden in landen rondom de Oostzee, maar leek sindsdien bijna verdwenen. De Nederlandse groeiplaats is van Europees belang aangezien die meer dan 10% (wellicht meer dan 50%) van de huidige Europese populatie uitmaakt. Timmia megapolitana is recent ook ontdekt in Engeland bij Norfolk. Het zwaartepunt van het areaal van deze soort ligt in Midden-Siberië en N-Amerika. Het Vloedschedemos is bij ons wellicht nog op te sporen in wilgenvloedbossen langs de Oude Maas. De soort vormt regelmatig sporenkapsels, die afrijpen in de zomer. Ook kunnen mogelijk Timmia-fragmenten stroomafwaarts door het rivierwater worden verspreid.

Summary
Timmia megapolitana was first found in 1992 in the freshwater tidal area the Sliedrechtse Biesbosch near Dordrecht. In these willow forests large cushions of Timmia can be found on muddy willow stems and dead wood in a zone around the high tide mark. In 2010 plants still thrive in two large, separate populations.
Familie: Timmiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: hout
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website