Braamknikmos

Bryum rubens


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Bryum rubens s.s. is algemeen op voedselrijke bodems en is waarschijnlijk de enige vertegenwoordiger van B. rubens s.l. in het rivieren-, zee- en kleigebied. Ook in akkers op de hogere zandgronden komt B. rubens s.s. veel voor. Hoe de standplaats is begrensd ten opzichte van B. microerythrocarpum is nog niet helemaal duidelijk. Deze laatstgenoemde soort komt optimaal voor in voedselarme terreinen, zowel op zand als leem. B. rubens s.s. lijkt door de vlakke, duidelijk gezoomde blaadjes met getande rand bovengronds meer op B. bornholmense dan op B. microerythrocarpum. Typisch voor B. rubens s.s. zijn de tamelijk kleine, bolvormige broedknollen die ondergronds vooral aan de stengelbasis en bovengronds tot hoog langs de stengel kunnen voorkomen. Van B. rubens s.s. komen vormen voor met melkwitte broedknollen (na vorstperioden?). Materiaal van deze soortengroep behoeft een nieuwe revisie in Nederland en verdient meer aandacht en ecologisch onderzoek.
Familie: Bryaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website