Steil tandmos

Barbilophozia attenuata


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Barbilophozia attenuata groeit vooral op humus en humeus zand op noordhellingen in de heide, en incidenteel ook in het bos en op boomstronken. De soort is vooral gevonden op de stuwwallen van Midden-Nederland, met verder een aantal vondsten in Drenthe en in 1981 ook bij Eindhoven. Het verspreidingsbeeld lijkt sterk op dat van de overige soorten van het geslacht. Evenals de andere soorten van het geslacht is ook Barbilophozia attenuata achteruit gegaan. Het is opvallend dat de soort niet lijkt te profiteren van de recente veranderingen in het bosbeheer. Het is een soort die regelmatig op dode stronken wordt gevonden, en met een toenemende aanwezigheid van dood hout in het bos zijn nieuwe vondsten in dit milieu zeker niet uit te sluiten.
Familie: Lophoziaceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: humus
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website