Scheef buidelmos

Calypogeia arguta


© Klaas van der Veen

Ecologie & verspreiding
Calypogeia arguta mijdt extremen: niet te droog, niet te zuur, niet te veel kalk en vooral niet te veel concurrentie. Goede standplaatsen zijn daarom steilkantjes langs beken die telkens weer open vallen of andere, vaak hellende, plekken met goede vochtvoorziening. Leem wordt in de literatuur vaak genoemd maar is niet echt nodig. Eigenlijk zou de alleen op het Pleistoceen gevonden Calypogeia arguta veel algemener kunnen zijn dan thans het geval is daar de standplaatseisen niet extreem zijn. Van Calypogeia arguta zijn veel meer recente dan oude vondsten bekend. Toch lijkt een sterke uitbreiding niet voor de hand liggend want de soort vormt nauwelijks kapsels of gemmen. Vermoedelijk vormen de verhoogde onderzoeksintensiteit en de betere kennis van de soort de belangrijkste verklaringen voor de op het kaartje waarneembare toename. Calypogeia arguta heeft met z'n tweetoppige blaadjes en puntige onderblaadjes in het veld wel wat van een klein uitgevallen Lophocolea met verkeerde bladstand.
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: humus
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website