Langbladig buidelmos

Calypogeia integristipula


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Op de Pleistocene gronden duikt af en toe Calypogeia integristipula op. Het is een soort die bij voorkeur groeit op boswallen in situaties met een permanente hoge luchtvochtigheid, in naaldbossen maar ook wel in loofbos. Calypogeia integristipula groeit zowel op de minerale ondergrond als op ruwe humus, maar bij ons steeds op hellende ondergrond. In Duitsland en Groot-Brittanië wordt deze boreaal-gematigde soort ook wel gevonden op hellend veen en een enkele keer op sterk vergaan vermolmd hout. Calypogeia integristipula komt nogal eens samen voor met C. muelleriana en/of C. fissa. De vrijwel gave onderblaadjes met langwerpige bladeren zijn indicatief, maar niet meer dan dat, onderzoek van de olielichaampjes van vers materiaal blijft geboden. Het veel vaker microscopisch controleren van Calypogeia zal waarschijnlijk af en toe vondsten van Calypogeia integristipula opleveren. Daardoor zullen we hopelijk ook meer inzicht krijgen in de verspreiding van deze soort.
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: humus
Controle: microscopische determinatie
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website