Veenbuidelmos

Calypogeia sphagnicola


© Rudi Zielman

Ecologie & verspreiding
Calypogeia sphagnicola is uiterst zeldzaam en alleen met zekerheid gevonden in levend hoogveen of sterk daarop gelijkende vegetaties. De soort komt frequent voor in het Bargerveen. Calypogeia sphagnicola groeit op de bulten in het veen tussen de veenmossen, maar ook Calypogeia fissa kan in dit milieu voorkomen en is dan vaak ijl uitgegroeid waardoor de gelijkenis met Calypogeia sphagnicola treffend kan zijn. Beide soorten lijken sterk op elkaar en alleen vers materiaal van Calypogeia sphagnicola kan microscopisch op grond van olielichaampjes met zekerheid herkend worden. Het merendeel van de weinige recente opgaven betreft slechts veldopgaven. Deze zijn helaas bij deze soort zeer onbetrouwbaar. Calypogeia's in veengebieden moeten altijd (spaarzaam!) verzameld worden om ze thuis te controleren.
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website