Blauw buidelmos

Calypogeia azurea


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Calypogeia azurea groeit bij voorkeur op steile wandjes van bijv. beekinsnijdingen met zurige leem in naald- of beukenbos. De soort groeit soms ook op vermolmd hout en ook op venige en op het noorden gerichte plekken in hei. Calypogeia azurea is beperkt tot enkele locaties op de Veluwe. Wellicht zal de toekomst leren dat Calypogeia azurea algemener is dan we nu moeten aannemen. Het doorzoeken van reliëfrijk bos of reliëfrijke veenheide zou tot nieuwe vondsten kunnen leiden. De soort kan verward worden met C. muelleriana, die ook wel eens een blauwzweem heeft. De onderblaadjes van C. azurea zijn dieper ingesneden en bijna even fors getand als die van C. fissa. Calypogeia fissa heeft echter nooit een blauwzweem. Opgaven dienen altijd gestaafd te worden met opname van gecontroleerd materiaal in een herbarium.
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website