Gewoon maanmos

Cephalozia bicuspidata


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Cephalozia bicuspidata komt voor in tal van habitats in bos en heide op het Pleistoceen, maar ook, zij het minder, in laagveengebieden. Daarbij gaat het vooral om vochtige locaties, maar de soort is ook te vinden op walletjes en langs paden. Op de kleigronden, zoals in delen van Groningen, Friesland of Zeeland en ook langs de grote rivieren lijkt de soort veel minder talrijk tot afwezig te zijn. De ogenschijnlijk sterke afname in het veenweidegebied in Noord-Holland wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het geringe aantal recente inventarisaties hier. Wie vult de lege plekken hier op? De soort komt soms in vrij grote plakkaatjes voor, maar groeit vaak ook zeer onopvallend tussen andere mossen (bijv. Diplophyllum albicans, Lophozia ventricosa, Tetraphis pellucida en Dicranella heteromalla) door, en dan is oplettendheid geboden om de soort er uit te pikken.
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Geen
Substraatvoorkeur: humus
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website