Echt maanmos

Cephalozia lunulifolia


© Rudi Zielman

Ecologie & verspreiding
Van Cephalozia lunulifolia is slechts één vondst van voor 1980 bekend (1958 in het Asserbos, op humeuze grond). De laatste jaren is de soort echter enkele malen gevonden. Zo is op de Veluwezoom de soort vier maal gevonden op dood dennenhout, en zijn er ook vondsten gemeld van Noordoost-Twente, Drenthe en het Bergerbos. In het buitenland geldt C. lunulifolia als een soort van dood hout en daarmee vooral voorkomend in oude bossen. Dat sluit aan bij de recente vondsten in Nederland. Met het ouder worden van het bos is in de toekomst wellicht een verdere toename van het aantal vondsten te verwachten. Bij vondsten op dood hout van een heel kleine Cephalozia, met bladeren die wat op die van C. connivens lijken, moeten we dus goed opletten!
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: hout
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website