Aarmaanmos

Cephalozia macrostachya


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Van de in Nederland voorkomende soorten Cephalozia groeit C. macrostachya op de gemiddeld natste groeiplaatsen. C. macrostachya komt vooral voor op vochtige veengrond, bijv. in hoogveen, in heide met veel veenmos of op venige venoevers. In laagveengebieden komt de soort vooral in veenmosrietlanden voor. Op boswalletjes e.d. is C. macrostachya veel minder algemeen. Het is een variabele en soms lastig op naam te brengen zeldzame soort. De bladeren hebben vaak de voor C. connivens zo kenmerkende samenneigende bladtoppen. Het is zaak om Maanmossen van zure en natte groeiplaatsen altijd even microscopisch te controleren.
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
Controle: microscopische determinatie
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website