a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Cephaloziaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Pleurocladula macrostachya
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euramerikaans
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Van de in Nederland voorkomende soorten Cephalozia groeit C. macrostachya op de gemiddeld natste groeiplaatsen. C. macrostachya komt vooral voor op vochtige veengrond, bijv. in hoogveen, in heide met... [meer]
 
foto2501
foto4492
foto4490
foto4493
foto4494
foto4491
foto4489