IJl stompmos

Cladopodiella fluitans


© Rudi Zielman

Ecologie & verspreiding
Cladopodiella fluitans groeit tussen veenmos in hoogveen, op vochtige heide, rond heideplasjes e.d. Deze op het Pleistoceen vrij zeldzame soort is in de kustprovincies vrijwel afwezig, evenals op de Waddeneilanden. Hier is alleen een vondst van Vlieland bekend uit 1973. Er is geen duidelijke sprake van voor- of achteruitgang vanaf 1980. IJl stompmos heeft stomp tweetoppige blaadjes, waardoor het verward kan worden met Gymnocolea inflata. Gymnocolea heeft evenwel geen onderblaadjes en is meestal iets forser. Bovendien heeft G. inflata heel vaak perianthen, die blaasvormig zijn en zonder enige plooi. Cladopodiella heeft maar zelden perianthen, en die zijn aan de top geplooid. Het is een soort die men vrij gemakkelijk over het hoofd kan zien. Dikwijls wordt de soort pas thuis onder het binoculair ontdekt als bijmengsel in veenmos.
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
Controle: microscopische determinatie
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website