a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cladopodiella fluitans (Nees) H. Buch

IJl stompmos
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Cephaloziaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Cladopodiella fluitans groeit tussen veenmos in hoogveen, op vochtige heide, rond heideplasjes e.d. Deze op het Pleistoceen vrij zeldzame soort is in de kustprovincies vrijwel afwezig, evenals op de... [meer]
 
foto11904
foto11906
foto11907
foto11908
foto11905