Kegelmos

Conocephalum conicum


© Hans de Bruijn

Ecologie & verspreiding
Conocephalum conicum groeit vooral op niet te zure, beschaduwde beekoevers en vochtige muren. Minder vaak is de soort te vinden op andere standplaatsen, die vrijwel altijd permanent vochtig zijn. Langs rivieren groeit Kegelmos soms in wilgenvloedbos en op steile oevers. Conocephalum conicum is een groot en gemakkelijk herkenbaar levermos. Wel is recent discussie ontstaan over het voorkomen van een tweede soort Kegelmos: Conocephalum salebrosum Szweykowski, Buczkowska & Odrzykoski. Droog materiaal van C. conicum heeft opvallende poriën en onopvallende luchtkamerwanden. De epidermis van de luchtkamers en de wanden liggen in één vlak (het oppervlak van het thallus is vlak). C. salebrosum daarentegen heeft juist opvallende luchtkamerwanden (de veldjes vallen in eerste oogopslag meer op dan de poriën) en de wanden liggen aanzienlijk lager dan de epidermis van de luchtkamers. C. salebrosum zou in Nederland vooral op baksteen of rots groeien, C. conicum meer op vochtig leem e.d. Het onderscheid is echter twijfelachtig en C. salebrosum wordt in Nederland vooralsnog niet erkend als soort.
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: schors, steen en bodem
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website