Stomp zaagmos

Diplophyllum obtusifolium


© Klaas van der Veen

Ecologie & verspreiding
Diplophyllum obtusifolium groeit vooral langs min of meer lemige paden, wandjes en noordhellingen in en langs de heide. Diplophyllum obtusifolium is veel zeldzamer dan D. albicans en is strikt gebonden aan de Pleistocene gronden. Het zwaartepunt ligt op de zuidelijke Veluwe en in Brabant. Stomp zaagmos komt te weinig voor om duidelijke uitspraken te kunnen doen over voor- of achteruitgang. Dat laat onverlet dat overgroeiing van de groeiplaatsen met grassen, o.a. door eutrofiëring, de soort geen goed gedaan zal hebben. Gelukkig zijn er bij recente inventarisaties in Brabant en de zuidelijke Veluwe toch nog redelijk wat vondsten gedaan. Gericht zoeken op lemige heide brengt waarschijnlijk nog wel meer vindplaatsen aan het licht. Ook het uitkammen van de plateaubossen in het zuidoostelijk deel van Zuid-Limburg kan wellicht nog vindplaatsen opleveren van dit kleine en vaak roodbruin aangelopen levermosje.
Familie: Scapaniaceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website