Rood oortjesmos

Jungermannia hyalina


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Jungermannia hyalina groeit vooral op neutrale tot zwakzure, zandig-lemige, lemige of kleiige bodem. De meeste vondsten worden gedaan in afgravingen en in sloot- en greppelkanten in lemig milieu.

Verspreiding
Jungermannia hyalina is in Nederland zeldzaam maar is toch verspreid over grote delen van het land aangetroffen. Tot 1949 was de soort alleen bekend van een aantal locaties in Zuid-Limburg, o.a. in holle wegen, maar in 1949 werd de soort ook nabij Dwingelo in Drenthe gevonden. Vanaf 1985 is de soort ook met enige regelmaat in Zuidoost-Brabant aangetroffen, o.a. bij Best, Boxtel, Budel en Eindhoven. De enige vondsten in Gelderland dateren van 1988 in het Leusveld bij Brummen. Opvallend is dat na 1946 pas in 2011 weer een vondst gemeld is uit Zuid-Limburg, op een vuursteenhelling in groeve ’t Rooth. In 2009 is Jungermannia hyalina ook weer gemeld uit Drenthe, nu van twee locaties bij Havelte, o.a. aan de rand van een greppel langs een fietspad.
In Duitsland is de soort in het laagland heel zeldzaam maar vrij algemeen in de middelgebergten.

Summary
Jungermannia hyalina is a rare species on more or less loamy soils, mainly occurring in quarries and along ditches. Before 1950 Jungermannia hyalina was only recorded in South-Limburg, later on the species was recorded from several parts of the Netherlands. Nowadays most records are in the south eastern part of Brabant.
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website