Kalktrapmos

Lophozia perssonii


Ecologie & verspreiding
Ecologie
Lophozia perssonii is in ons land vooral een soort van de open schaduw op mergelblokken en mergelwanden. In het buitenland groeit de soort bijv. ook op lemig-zandige, meestal kalkrijke en wat vochtige boswegen (Meinunger & Schröder, 2007). Deze onopvallende soort is pas in 1944 voor het eerst beschreven.

Verspreiding
Lophozia perssonii is enkele malen gevonden in Zuid-Limburg, voor het eerst in 1973 op kalksteenblokken in een licht beschaduwd en koel gedeelte van de kalkgroeve in de Schiepersberg bij Cadier en Keer (Gradstein et al., 1975). Latere vondsten zijn er van mergelgroeve ’t Rooth ten noorden van Cadier en Keer waar de soort in 2009 nog aanwezig was, bij Geulhem (2003) en in 2011 ook op de St. Pietersberg. Vanaf 1988 is de soort ook gevonden op vochthoudende, licht beschaduwde, met kalksteen verharde paden in de boswachterij Leende in Brabant (Van Melick, 2007). De soort was hier in 2010 nog aanwezig (Van Melick, mond. med.). Het is een ook in de ons omringende landen zeldzame soort.

Summary
Lophozia perssonii is a rare species in the south of Limburg, mainly occurring in abandoned lime quarries. The species has also been found on with chalk stones enriched roads in a woodland.


Familie: Lophoziaceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website