Parapluutjesmos

Marchantia polymorpha


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Marchantia polymorpha kan overal gevonden waar min of meer permanent vochtige, voedselrijke, liefst wat verslempte bodems te vinden zijn. Dat kan in de volle zon zijn, maar ook onderin een niet geheel gesloten vegetatie van ruigtekruiden of langs een vochtige tuinmuur. Behalve op echt zilte gronden gedijt Parapluutjesmos eigenlijk op alle grondsoorten goed, vooral op plekken waar grond bewerkt wordt. In bossen en op natuurlijke standplaatsen komt Parapluutjesmos minder voor. Deze gemakkelijk herkenbare, kosmopolitische soort komt vermoedelijk in vrijwel alle atlasblokken voor. De soort is ook in dorpen en steden veel te vinden, dus let er eens op als je in een "wit hok" woont. In tuincentra komt Parapluutjesmos veel voor omdat de soort goed bestand is tegen chemische bestrijdingsmiddelen. De soort wordt soms verward met Halvemaantjesmos.
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeer algemene soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website