a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (10) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Marchantiaceae
Groep:Levermossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeer algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale cultuurgrond
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Marchantia polymorpha kan overal gevonden waar min of meer permanent vochtige, voedselrijke, liefst wat verslempte bodems te vinden zijn. Dat kan in de volle zon zijn, maar ook onderin een niet geheel... [meer]
 
foto4714
foto4613
foto51442
foto55231
foto55232
foto55234
foto51441
foto55235
foto55236
foto55237
foto4051
foto5434
foto36909
foto51443
foto51440
foto55233
foto1587
foto3789
foto2041
foto2042
foto2729
foto7957