a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Bryum alpinum Huds. ex With.

Prachtknikmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (26) | flora's (8) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bryaceae
Groep:Bladmossen
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Ecologie & verspreiding
De wetenschappelijke naam Bryum alpinum is weinig gelukkig gekozen. Op de Britse eilanden is Prachtknikmos vooral een laaglandsoort, in Midden-Europa komt het vooral voor in middelgebergten. Het vormt... [meer]
 
foto2242
foto2243
foto2935
foto2936
foto11007
foto4936