a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid.

Pijpenkopmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Catoscopiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)arctisch-boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Catoscopium is een soort van permanent vochtige, kalkrijke plaatsen en kan o.a. gevonden worden in basenrijke kwelmilieus en in duinvalleien. De enige opgave van Catoscopium nigritum in Nederla... [meer]
 
foto2258
foto11017