Bleek boomvorkje

Metzgeria furcata


© Dick Haaksma

Ecologie & verspreiding
Ecologie

Het Bleek boomvorkje komt vooral voor in beschutte bossen met een hoge luchtvochtigheid en daarnaast ook op laanbomen. De soort groeit meestal als een pionier op loofbomen met een vrij zure tot neutrale, matig voedselarme tot voedselrijke schors. Zelden is de soort ook aan te treffen op beschaduwd beton van bunkers en bruggen.

 Verspreiding

Metzgeria furcata kende in de tweede helft van de vorige eeuw door luchtverontreiniging een sterke achteruitgang, maar is inmiddels in een groot deel van het land weer algemeen. Naast de verbeterde luchtkwaliteit zal zeker ook de landelijke toename van het bosareaal aan de uitbreiding hebben bijgedragen. In de laagveengebieden en de oostelijke zandgebieden in het midden en noorden van het land lijkt deze regelmatig fructificerende soort minder algemeen.

Summary

After a decline in the twentieth century Metzgeria furcata is now common almost throughout the country. It grows as an pioneer epiphyte on trees and shrubs in humid woodlands and on wayside trees along the coast. Occasionally it is found on old concrete walls.

Familie: Metzgeriaceae
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website