Klein vleugelmos

Nardia geoscyphus


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Nardia geoscyphus is een weinig opvallend levermosje van pioniervegetaties op vaak lemige ondergrond op matig vochtige plaatsen. Greppeltjes, steilkantjes, paadjes, houtwallen en leemkuilen vormen favoriete habitats. Vroeger kwam Nardia geoscyphus wijd verspreid op het Pleistoceen voor maar in veel gebieden zijn (vrijwel) geen recente waarnemingen bekend. Voor een deel betreft het hier gebieden die de laatste tijd slecht tot niet geïnventariseerd zijn. In zeer intensief onderzochte delen van Brabant zien we juist een aantal nieuwe vindplaatsen. Toch lijkt de totale achteruitgang een jammerlijk feit. Zou het met uitzondering van Brabant echt zo erg zijn als het kaartje suggereert? Nardia geoscyphus is herkenbaar aan de dicht opeen staande, regelmatig geplaatste blaadjes, die aan de top vaak een kleine insnijding hebben. De onderblaadjes zijn zo klein, dat ze pas onder de microscoop waarneembaar zijn.
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
Controle: microscopische determinatie
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website