Zanddubbeltjesmos

Odontoschisma denudatum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Odontoschisma denudatum is vooral een pionier op kale, mineraalarme zandgronden. Ook op noordhellingen in heiden is deze Pleistocene soort te vinden. Na 1980 lijkt Zanddubbeltjesmos achteruit gegaan te zijn. Zo zijn met name in een goed onderzochte provincie als Noord-Brabant na 1980 slechts weinig waarnemingen gedaan. Ook in Drenthe lijkt de soort aanmerkelijk achteruitgegaan, maar hier is de laatste decennia weinig intensief geïnventariseerd. Odontoschisma denudatum is een vrij onopvallend levermosje. Het is een iets kleinere uitvoering van Odontoschisma sphagni, terwijl anders dan deze soort O. denudatum bovendien vrijwel steeds broedkorrels heeft.
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: humus
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website