Gewoon plakkaatmos

Pellia epiphylla


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Pellia epiphylla prefereert zure milieus en is te vinden langs sloten en greppels op het Pleistoceen, maar ook in zure duinvalleien, rietlanden etc. Op de kleigronden lijkt de soort zeldzaam maar juist in deze tot nu toe ook slecht geïnventariseerde delen van Friesland, Noord-Holland en Zeeland kunnen aanvullende inventarisaties het beeld nog wijzigen. Op het Pleistoceen geeft het kaartje vooral een beeld van de tot nu toe goed geïnventariseerde delen. Pellia epiphylla en Marchantia polymorpha zijn de in Nederland algemeenste thalleuze levermossen. Vermoedelijk wordt Pellia neesiana soms als P. epiphylla opgegeven maar dit zal het verspreidingsbeeld van en het aantal atlasblokken met Pellia epiphylla niet of nauwelijks beinvloeden.
Familie: Pelliaceae
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: humus
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website