Moerasplakkaatmos

Pellia neesiana


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Pellia neesiana komt o.a. voor in laagveengebieden, waar het wordt gevonden op grof strooisel in rietlanden en trilvenen. Daarnaast komt het levermos op de Pleistocene zandgronden voor langs greppels, beken en holle wegen. Deze tweehuizige soort is gemakkelijk te verwarren met Pellia epiphylla. Voor een zekere determinatie zijn vrouwelijke planten nodig. Bij Pellia neesiana beschikken deze over een scheef buisvormig omwindsel, terwijl dat bij de eenhuizige Pellia epiphylla flapvormig is. Omdat dit probleem bij veel waarnemers bekend is zullen onjuiste opgaven vooral steriele Pellia neesiana planten betreffen die als de algemenere P. epiphylla worden opgegeven. Het verspreidingskaartje zal dus vermoedelijk eerder te weinig dan te veel stippen bevatten. Het is een goede reden om vondsten van fertiele Pellia de komende jaren altijd even goed te checken. Het kaartje laat zien dat die consequente controle rond Eindhoven succesvol is geweest. Wellicht zal Pellia neesiana dan toch algemener blijken te zijn dan het kaartje nu suggereert.
Familie: Pelliaceae
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website