a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pellia neesiana (Gottsche) Limpr.

Moerasplakkaatmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pelliaceae
Groep:Levermossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kruippendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Pellia neesiana komt o.a. voor in laagveengebieden, waar het wordt gevonden op grof strooisel in rietlanden en trilvenen. Daarnaast komt het levermos op de Pleistocene zandgronden voor langs greppels,... [meer]
 
foto5477
foto5328
foto5329
foto2342
foto10402
foto1862