a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Bryum intermedium (Brid.) Blandow

Middelst knikmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (27) | flora's (8) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bryaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitklei en leem
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Bryum intermedium is een soort van jonge, vochtige, zandige tot lemige bodems, meestal basenrijk door grondwaterinvloed, moedermateriaal of puin. Middelst knikmos is zeldzaam en waarschijnlijk sterker... [meer]
 
foto2459
foto2460