a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.

Moerassikkelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (8) | flora's (3) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Amblystegiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Drepanocladus aduncus komt voor op allerlei moerassige plaatsen, zoals duinvalleien, slootkanten, rietlanden en natte graslanden. Soms komt de soort ook voor op natte akkers of op steentaluds langs ri... [meer]
 
foto2022
foto2530