a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Dicranum bonjeanii De Not.

Moerasgaffeltandmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Dicranaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Dicranum bonjeanii is de echte wetlandspecialist onder de gaffeltandmossen. Behalve in laagveenmoeras was de soort tamelijk algemeen in blauwgrasland, lokaal in duinvalleien en in natte heide. De enor... [meer]
 
foto29559
foto35090
foto35091
foto35089
foto35092
foto29558