a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Haplomitriaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Europese Rode Lijst: zeldzaam
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Ecologie & verspreiding
Haplomitrium hookeri groeit altijd in lage dichtheden op open, matig tot zwak zuur, vochtig zand of gletsjergruis, doorgaans in systemen met frequente maar kleinschalige verstoringen. In Nederland i... [meer]