Breed moerasvorkje

Riccardia latifrons


© Rudi Zielman

Ecologie & verspreiding
Riccardia latifrons is een zeer zeldzame soort van twee ogenschijnlijk nogal verschillende habitats: enerzijds op veen in hoogveenachtige vegetaties in laagveengebieden, anderzijds op rottende oude boomstammen. Voor 1950 leek de soort vrijwel beperkt tot veengebieden, met verspreide vondsten in het Utrechtse en het Noord- en Zuid-Hollandse veengebied en op de noordrand van het Drents-Friese zandgebied, maar op zulke plekken is de soort nu vrijwel zeker geheel verdwenen. Recent lijkt de soort echter met een invasie bezig te zijn op dikke boomlijken op de zuidelijke Veluwe, vooral op oude, omgevallen dennen maar ook wel op eiken en beuken. Het is goed mogelijk, dat deze recente uitbreiding te danken is aan de huidige trend in het bosbeheer om meer oude, omgevallen stammen te laten liggen. De soort is eenhuizig, heeft vaak perianthen en vormt vermoedelijk regelmatig sporenkapsels; broedkorrels zijn zelden of nooit waargenomen. Het lijkt er dan ook op, dat de uitbreiding vooral gaat via de talrijke kleine sporen.
Familie: Aneuraceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: hout
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website