Violet landvorkje

Riccia subbifurca


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Riccia subbifurca is een pionier op matig vochtige, lichte, zure tot neutrale, voedselrijke standplaatsen; vooral op lemige en kleiïge bodem van greppelkanten, ook op beekoevers, in akkerland en eenmaal in ruderaal terrein. Riccia subbifurca behoort tot de zeldzaamste Riccia-soorten in ons land. Gelukkig is de soort recent behalve in de intensief onderzochte delen van Noord-Brabant en Friesland ook ondermeer in de Achterhoek en langs de IJssel aangetroffen. Dat biedt hoop voor de toekomst. De soort is te verwarren met kleine vormen van R. bifurca, R. warnstorfii en R. crozalsii. De eerste soort heeft bijna altijd een breder en platter thallus, de tweede heeft lijnvormige, wijd divergerende lobben en R. crozalsii heeft lange ciliën aan de thalluslobben. Areaal en biotoopvoorkeur komen goed overeen met R. warnstorfii.
Familie: Ricciaceae
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website